ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАБЕЛ " ВКШ-2"

Технически характеристики на полевият кабел ВКШ-2.
 Кабел  ВКШ-2  (войскови кабел ширмован)


Приложение:

За изграждане на радиотранслационни мрежи,междуселищни телефонни линии,голямо приложение в закрити рудници и мини за производство на въглища и др.
 
Бойно използване:  
Лекият полеви кабел ВКШ-2 (войскови кабел ширмован) е предназначен за устройване при всякакви метеорологични условия на полеви кабелни линии с неголяма дължина, съединителни и абонатни линии в свързочни възли и пунктове за управления.
Кабелът се съхранява навит на метални макари, като при развръщане и събиране му се използва метална катюшка с ръчка. За включване към крайните устройства (ТА, УВС, РЕС и др.) се използват така наречените „камшици” (муфа с около 2 м. ВКШ).

Конструкция:   
                                          кликнете за да увеличите

Кабелът се състои от две гъвкави токопроводими жила, всяко от които се състои от 4 медни и 3 стоманени усукани в сноп проводници. Стоманените проводници осигуряват зададената товароносимост и якост на скъсване на кабела. (виж горната схема)
Изолацията на кабела е от полиетилен и е изпълнена в два различни цвята. Изолираните токопроводими жила са положени успоредно в защитна обвивка от поливинилхлориден черен пластификат.


Проводниците са двужилни. Токопроводимите жила са многожични от усукани в сноп медни проводници. Изолацията от полиетилен е изпълнена в два различни цвята. Изолираните токопроводими жила са положени успоредно в защитна обвивка от поливинилхлориден пластификат в цвят черен.ОБЩО
1 ЖИЛО
2 ЖИЛО
Дължина
400-450 м. на една метална макара


Брой жила
2


Количество на проводници
14 броя
 - 8 медни
 - 6 стоманени
7 броя
 - 4 медни
- 3 стоманени
7 броя
 - 4 медни
 - 3 стоманени
Сечение на жилата

0.75 мм2
0.75 мм2
Външна изолация
Поливинилхлориден пластификат в цвят черен
Вътрешна изолация
От полиетилен в два цвята
Температура на експлоатация
От  -30°C  до  +50°C
Работно напрежение
100V, 50Hz
Съпротивление на изолацията
Min 200 Mohm.km


    Таблица с техническите параметри на ВКШ-2:
                                          кликнете за да увеличите